شیر اوربیتال

شیر اوربیتال

شرح قطعه :

شیر اوربیتال تراکتور فرگوسن

برند :

ITS NO :R524

PART NO : 65789355W

توضیحات فنی :  مناسب برای تراکتور فرگوسن 285, تراکتور فرگوسن 299, تراکتور فرگوسن 399

مزایا :