میل لنگ تراکتور فرگوسن 285

میل لنگ تراکتور

شرح قطعه :

میل لنگ تراکتور فرگوسن 285

برند :

ITS NO :E985

PART NO : 65789355W

توضیحات فنی : ساخت کشور ترکیه

مزایا :