واتر پمپ با پولی تک شیاره 285

واتر پمپ تراکتور

شرح قطعه :

واتر پمپ با پولی تک شیاره 285 فرگوسن جنس مرغوب با کارکرد بالا

برند :

ITS NO :R658

PART NO : 44233472W

توضیحات فنی : روان، بیصدا، بادوام و با دبی بالا تولید و عرضه می‌گردد.

مزایا :